Than hoạt tính

Than hoạt tính các loại: dạng hạt, dạng bột, dạng trụ, vải than hoạt tính,.... chuyên dùng trong xử lý nước, xử lý khí, lọc vàng, lọc dầu,....

Gọi ngay tư vấn
Hotline: 028 668 37 253